AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Objecte Social. OXIGEN ESTÈTICA TERRASSA, S.C.P., (d’ara endavant, OXIGEN) és una empresa que ofereix serveis i tractaments de bellesa i estètica.

Identificació. En compliment amb el deure d’informació establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del lloc web  www.oxigenestetica.es i www.oxigenestetica.com.

Denominació: OXIGEN ESTÈTICA TERRASSA S.C.P.

Domicili: Avda. Béjar, 228 – 08225 – Terrassa

Telèfon: 93 735 58 92

Email: info@oxigenestetica.com

CIF: J66256454

Propietat intel·lectual i industrial. Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a OXIGEN i estan protegits per les Lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Està expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense comptar amb l’autorització expressa i per escrit de OXIGEN.

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de OXIGEN excepte que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús. L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

OXIGEN no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web como l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

OXIGEN es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

OXIGEN no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

Política de Protecció de Dades. En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU i DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, us informem que les dades personals proporcionades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació que ens hagi sol.licitat sobre els nostres serveis.

Mitjançant l’emplenament del formulari de contacte de la Web o l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació enviada a OXIGEN, l’interessat presta el seu consentiment de forma expressa, per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre les nostres promocions i serveis.

En cap cas OXIGEN farà servir les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les descrites anteriorment, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat. OXIGEN es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació d’acord amb els requeriments establerts a l’anomenat Reglament.

Amb l’objectiu de mantenir-lo informat sobre futures novetats o promocions, les vostres dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió, així com limitar-ne el seu tractament o directament oposar-s’hi o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes.

També us informem del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que considereu que en el tractament de les vostres dades no s’està respectant els vostres drets.

Identitat del responsable: Oxigen Estètica Terrassa S.C.P., Avda. Béjar, 228 – 08225 – Terrassa (Barcelona).

Política de protecció de menors. Qui facilita les seves dades a través del formulari d’aquesta Web i n’accepta el seu tractament declara formalment tenir més de 14 anys.

Està prohibit l’accés i l’ús d’aquesta pàgina per part de persones menors de 14 anys d’edat.

OXIGEN recorda a les persones majors d’edat que tinguin menors al seu càrrec, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun servei.

També us informem que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

 

Política de cookies. Aquesta Web utilitza exclusivament “cookies” d’ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol.licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.

Les “cookies” que pot utilitzar aquest lloc Web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen a l’ordinador a fi de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol.licitats i efectuar la transmissió de comunicacions a través de la xarxa, de conformitat amb el que estableix l’article 22  de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

L’usuari té la possibilitat d’impedir la instal.lació de “cookies” al seu disc dur, de configurar el seu navegador per a què l’informi abans de què les “cookies” s’emmagatzemin al seu ordinador o d’eliminar les que ja s’hagin instal.lat. L’usuari també pot configurar el seu navegador per a especificar quines “cookies” poden ser acceptades i quines no, pot també acceptar “cookies” de sessió de forma que s’esborrin quan tanqui el navegador i pot veure i esborrar “cookies” individualment en qualsevol moment.

Tot i això li hem d’advertir que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre Web pot suposar la impossibilitat o una limitació important per a la nostra prestació de serveis.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les “cookies”.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional. El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar com a conseqüència del que estableixen les presents disposicions, i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.